קטלוג

בעת בחירה, התוכן יטען ויש להתקדם קדימה כדי לקבל את התוכן

איווקו דיילי
רכבים חדשים

איווקו דיילי

אוטומטי

החל מ- 4,640 לחודש לא כולל מע"מ

השוואה למפרט טכני
איווקו דיילי
רכבים חדשים

איווקו דיילי

אוטומטי

החל מ- 4,657 לחודש לא כולל מע"מ

השוואה למפרט טכני
רכבי יד ראשונה

איווקו דיילי

אוטומטי 3.0

החל מ- 3,990 לחודש כולל מע"מ

השוואה למפרט טכני
איווקו דיילי
רכבים חדשים

איווקו דיילי

אוטומטי

החל מ- 4,725 לחודש לא כולל מע"מ

השוואה למפרט טכני
איווקו דיילי
רכבים חדשים

איווקו דיילי

אוטומטי

החל מ- 4,725 לחודש לא כולל מע"מ

השוואה למפרט טכני
רכבי יד ראשונה

איווקו דיילי

אוטומטי

החל מ- 4,889 לחודש כולל מע"מ

השוואה למפרט טכני
איווקו דיילי
רכבים חדשים

איווקו דיילי

אוטומטי

החל מ- 4,742 לחודש לא כולל מע"מ

השוואה למפרט טכני
איווקו דיילי
רכבים חדשים

איווקו דיילי

אוטומטי

החל מ- 4,810 לחודש לא כולל מע"מ

השוואה למפרט טכני
איווקו דיילי
רכבים חדשים

איווקו דיילי

אוטומטי

החל מ- 4,810 לחודש לא כולל מע"מ

השוואה למפרט טכני