קטלוג

בעת בחירה, התוכן יטען ויש להתקדם קדימה כדי לקבל את התוכן

אקספנג סין G6
רכבים חדשים

אקספנג סין G6

אוטומטי STANDARD PR

החל מ- 3,187 לחודש כולל מע"מ

השוואה למפרט טכני
אקספנג סין G6
רכבים חדשים

אקספנג סין G6

אוטומטי STAND RANGE

החל מ- 3,283 לחודש כולל מע"מ

השוואה למפרט טכני
אקספנג סין P7
רכבים חדשים

אקספנג סין P7

אוטומטי LONG RANGE

החל מ- 3,346 לחודש כולל מע"מ

השוואה למפרט טכני
אקספנג סין G6
רכבים חדשים

אקספנג סין G6

אוטומטי LR PR

החל מ- 3,586 לחודש כולל מע"מ

השוואה למפרט טכני
אקספנג סין P7
רכבים חדשים

אקספנג סין P7

אוטומטי LR DIAMONDX

החל מ- 3,665 לחודש כולל מע"מ

השוואה למפרט טכני
אקספנג סין G6
רכבים חדשים

אקספנג סין G6

אוטומטי LONG RANGE

החל מ- 3,681 לחודש כולל מע"מ

השוואה למפרט טכני
אקספנג סין G6
רכבים חדשים

אקספנג סין G6

אוטומטי PERF PR

החל מ- 4,064 לחודש כולל מע"מ

השוואה למפרט טכני
אקספנג סין P7
רכבים חדשים

אקספנג סין P7

אוטומטי PERFORMANCE

החל מ- 4,462 לחודש כולל מע"מ

השוואה למפרט טכני
אקספנג סין G9
רכבים חדשים

אקספנג סין G9

אוטומטי STAND RANGE

החל מ- 4,462 לחודש כולל מע"מ

השוואה למפרט טכני