קטלוג

בעת בחירה, התוכן יטען ויש להתקדם קדימה כדי לקבל את התוכן

בי ווי די DOLPHIN
רכבים חדשים

בי ווי די DOLPHIN

אוטומטי COMFORT

החל מ- 2,295 לחודש כולל מע"מ

השוואה למפרט טכני
בי ווי די DOLPHIN
רכבים חדשים

בי ווי די DOLPHIN

אוטומטי DESIGN

החל מ- 2,390 לחודש כולל מע"מ

השוואה למפרט טכני
רכבי יד ראשונה

בי ווי די ATTO 3

אוטומטי COMFORT

החל מ- 2,566 לחודש כולל מע"מ

השוואה למפרט טכני
בי ווי די ATTO 3
רכבים חדשים

בי ווי די ATTO 3

אוטומטי COMFORT

החל מ- 2,685 לחודש כולל מע"מ

השוואה למפרט טכני
בי ווי די ATTO 3
רכבים חדשים

בי ווי די ATTO 3

אוטומטי DESIGN

החל מ- 2,805 לחודש כולל מע"מ

השוואה למפרט טכני
רכבי יד ראשונה

בי ווי די ATTO 3

אוטומטי DESIGN

החל מ- 2,609 לחודש כולל מע"מ

השוואה למפרט טכני
בי ווי די SEAL
רכבים חדשים

בי ווי די SEAL

אוטומטי DESIGN

החל מ- 3,458 לחודש כולל מע"מ

השוואה למפרט טכני
בי ווי די SEAL
רכבים חדשים

בי ווי די SEAL

אוטומטי EXCELLENCE

החל מ- 3,729 לחודש כולל מע"מ

השוואה למפרט טכני
בי ווי די TANG
רכבים חדשים

בי ווי די TANG

אוטומטי PREMIUM

החל מ- 5,028 לחודש כולל מע"מ

השוואה למפרט טכני