קטלוג

בעת בחירה, התוכן יטען ויש להתקדם קדימה כדי לקבל את התוכן

מזדה 2
רכבים חדשים

מזדה 2

אוטומטי DYNAMIC 1.5

החל מ- 1,914 לחודש כולל מע"מ

השוואה למפרט טכני
מזדה 2
רכבים חדשים

מזדה 2

אוטומטי ELEGANT 1.5

החל מ- 1,973 לחודש כולל מע"מ

השוואה למפרט טכני
מזדה 2
רכבי יד ראשונה

מזדה 2

אוטומטי PURE WHITE 1.5

360

החל מ- 1,565 לחודש כולל מע"מ

השוואה למפרט טכני
מזדה 2
רכבים חדשים

מזדה 2

אוטומטי DARK ELEGANT 1.5

החל מ- 1,998 לחודש כולל מע"מ

השוואה למפרט טכני
מזדה CX-3
רכבים חדשים

מזדה CX-3

אוטומטי ZOOM 1.5

החל מ- 2,200 לחודש כולל מע"מ

השוואה למפרט טכני
מזדה 3
רכבי יד ראשונה

מזדה 3

אוטומטי COMFORT 2.0

360

החל מ- 1,602 לחודש כולל מע"מ

השוואה למפרט טכני
מזדה CX-3
רכבים חדשים

מזדה CX-3

אוטומטי URBAN 1.5

החל מ- 2,335 לחודש כולל מע"מ

השוואה למפרט טכני
מזדה 3
רכבים חדשים

מזדה 3

אוטומטי COMFORT 2.0

החל מ- 2,498 לחודש כולל מע"מ

השוואה למפרט טכני
מזדה 2
רכבי יד ראשונה

מזדה 2

אוטומטי DYNAMIC 1.5

360

החל מ- 1,646 לחודש כולל מע"מ

השוואה למפרט טכני