קטלוג

בעת בחירה, התוכן יטען ויש להתקדם קדימה כדי לקבל את התוכן

סקודה פאביה
רכבים חדשים

סקודה פאביה

אוטומטי AMBITION 1.0

החל מ- 2,049 לחודש כולל מע"מ

השוואה למפרט טכני
סקודה פאביה
רכבים חדשים

סקודה פאביה

אוטומטי STYLE 1.0

החל מ- 2,193 לחודש כולל מע"מ

השוואה למפרט טכני
סקודה אוקטביה
רכבי יד ראשונה

סקודה אוקטביה

אוטומטי AMBITION 1.5

360

החל מ- 1,618 לחודש כולל מע"מ

השוואה למפרט טכני
סקודה סקאלה
רכבים חדשים

סקודה סקאלה

אוטומטי AMBITION 1.0

החל מ- 2,201 לחודש כולל מע"מ

השוואה למפרט טכני
סקודה פאביה
רכבים חדשים

סקודה פאביה

אוטומטי STYLE 1.5

החל מ- 2,244 לחודש כולל מע"מ

השוואה למפרט טכני
סקודה קארוק
רכבי יד ראשונה

סקודה קארוק

אוטומטי AMBITION 1.0

360

החל מ- 1,686 לחודש כולל מע"מ

השוואה למפרט טכני
סקודה קאמיק
רכבים חדשים

סקודה קאמיק

אוטומטי AMBITION 1.0

החל מ- 2,337 לחודש כולל מע"מ

השוואה למפרט טכני
סקודה פאביה
רכבים חדשים

סקודה פאביה

אוטומטי MONTE CARLO 1.5

החל מ- 2,388 לחודש כולל מע"מ

השוואה למפרט טכני
סקודה אוקטביה
רכבי יד ראשונה

סקודה אוקטביה

אוטומטי AMBITION 1.0

360

החל מ- 1,696 לחודש כולל מע"מ

השוואה למפרט טכני