קטלוג

בעת בחירה, התוכן יטען ויש להתקדם קדימה כדי לקבל את התוכן

פיג'ו 208
רכבים חדשים

פיג'ו 208

אוטומטי PREMIUM S 1.2

החל מ- 2,151 לחודש כולל מע"מ

השוואה למפרט טכני
פיג'ו 2008
רכבים חדשים

פיג'ו 2008

אוטומטי ACTIVE 1.2

החל מ- 2,354 לחודש כולל מע"מ

השוואה למפרט טכני
פיג'ו 3008
רכבי יד ראשונה

פיג'ו 3008

אוטומטי ACTIVE 1.6

360

החל מ- 1,692 לחודש כולל מע"מ

השוואה למפרט טכני
פיג'ו 208
רכבים חדשים

פיג'ו 208

אוטומטי GT 1.2

החל מ- 2,371 לחודש כולל מע"מ

השוואה למפרט טכני
פיג'ו 2008
רכבים חדשים

פיג'ו 2008

אוטומטי PREMIUM 1.2

החל מ- 2,472 לחודש כולל מע"מ

השוואה למפרט טכני
פיג'ו 2008
רכבי יד ראשונה

פיג'ו 2008

אוטומטי ACTIVE 1.5

360

החל מ- 1,908 לחודש כולל מע"מ

השוואה למפרט טכני
פיג'ו 2008
רכבים חדשים

פיג'ו 2008

אוטומטי ACTIVE 1.5

החל מ- 2,540 לחודש כולל מע"מ

השוואה למפרט טכני
פיג'ו 2008
רכבים חדשים

פיג'ו 2008

אוטומטי GT 1.2

החל מ- 2,659 לחודש כולל מע"מ

השוואה למפרט טכני
פיג'ו 2008
רכבי יד ראשונה

פיג'ו 2008

אוטומטי ACTIVE 1.5

360

החל מ- 1,908 לחודש כולל מע"מ

השוואה למפרט טכני