קטלוג

בעת בחירה, התוכן יטען ויש להתקדם קדימה כדי לקבל את התוכן

פיג'ו 208
רכבים חדשים

פיג'ו 208

אוטומטי PREMIUM S 1.2

החל מ- 2,184 לחודש כולל מע"מ

השוואה למפרט טכני
פיג'ו 208
רכבים חדשים

פיג'ו 208

אוטומטי GT 1.2

החל מ- 2,371 לחודש כולל מע"מ

השוואה למפרט טכני
פיג'ו 3008
רכבי יד ראשונה

פיג'ו 3008

אוטומטי ACTIVE 1.2

החל מ- 1,599 לחודש כולל מע"מ

השוואה למפרט טכני
פיג'ו 2008
רכבים חדשים

פיג'ו 2008

אוטומטי ACTIVE 1.2

החל מ- 2,472 לחודש כולל מע"מ

השוואה למפרט טכני
פיג'ו 2008
רכבים חדשים

פיג'ו 2008

אוטומטי ALLURE 1.2

החל מ- 2,523 לחודש כולל מע"מ

השוואה למפרט טכני
פיג'ו 2008
רכבי יד ראשונה

פיג'ו 2008

אוטומטי ACTIVE 1.5

360

החל מ- 1,752 לחודש כולל מע"מ

השוואה למפרט טכני
פיג'ו 208
רכבים חדשים

פיג'ו 208

אוטומטי PREMIUM S

החל מ- 2,625 לחודש כולל מע"מ

השוואה למפרט טכני
פיג'ו 2008
רכבים חדשים

פיג'ו 2008

אוטומטי GT 1.2

החל מ- 2,692 לחודש כולל מע"מ

השוואה למפרט טכני
פיג'ו 3008
רכבי יד ראשונה

פיג'ו 3008

אוטומטי ACTIVE 1.5

360

החל מ- 1,882 לחודש כולל מע"מ

השוואה למפרט טכני