וידאו: הטבות מס לעסקת ליסינג

שי הרשקוביץ, מנכ"ל ליסקאר עונה על שאלות בנושא הטבות מס לעסקאות ליסינג:

ניתן לקבל הטבות מס?
מס הכנסה ורשויות המס למעשה מאפשרות במסגרת עסקת הליסינג להכיר בחשבונית השכירות של הליסינג כהוצאה מוכרת בניכוי שווי שימוש רעיוני, המשמעות היא שבמידה ולקוח נכנס לעסקת ליסינג, הוא יכול להגיש את חשבונית השכירות כהוצאה מוכרת, בניכוי שווי שימוש.גם לאדם פרטי או רק לחברות?
אדם פרטי מכיוון שהוא לא מגיש דוחות חשבונאיים אין לו הטבות מיסויות, הוא נהנה ב ליסינג הפרטי מעצם המסלול שמאפשר לו נסיעה ברכב חדש.
אבל ההטבות המיסויות הם למעשה הטבות ששמורות לחברות בע"מ ולעוסקים מורשים.

כתבות ליסינג נוספות