מהו שווי הרכב המשומש שלכם על פי שיטת החישוב החדשה?

אם רכשתם מכונית חדשה, והיא נמסרה לכם בינואר 2009, ברישיון הרכב שלכם נרשם שהרכב שלכם עלה לכביש  בינואר  2009 כמועד מסירת הרכב.  בכל חודש החל מעתה ולאורך כל שנת 2009 יופיע ברישיון הרכב שלכם הסיומת "09". רשמית, שנת הדגם לרכב בוטלה, וברישיון הרכב לא מופיע יותר המונח "שנת יצור".  במקומו יש תאריך העלייה לכביש של הרכב.  לפי הנוסחה החדשה שיבואני הרכב ואנשי האוצר ומשרד התחבורה מקווים שתתפוס, מה שישפיע על מחיר המכונית בעתיד הוא מספר חודשי השימוש שלה.

מה קורה במחירון המשומשות? ינואר 2009 מהווה את הבסיס לחישוב מחיר המכונית כמשומשת. במהלך שלושת החודשים הראשונים לחייה, היא תפסיד חמישה אחוזים.  מכאן ואילך, יתעדכן מחירה מדי חודש בחצי אחוז רטרואקטיבית ממועד עלייתה לכביש.  וכמובן שאסור לשכוח שעל מחיר המכונית משפיעים כל המשתנים האחרים, כמו המרחק שצברה, מספר הבעלים, סוג הבעלים וכו'.

חישוב לפי חצי אחוז לחודש - שיטת חצי האחוז תקפה רק במהלך שלוש השנים הראשונות של הרכב. מחיר המחירון לרכב בן שלוש שנים יהיה לפי שנת הייצור ולא לפי חודש העליה לכביש.

מחירון הרכב של לוי יצחק כבר פועל לפי הנוסחה החדשה.  המחיר שמופיע במחירון לרכבים משומשים משנת 2008 שעלו לכבישים, מחודש אפריל ואילך, מבוסס על מחירה של מכונית כזו שעלתה לכביש באפריל.  כלומר, מחירון נובמבר מתייחס לרכב בן שבעה חודשים.  בדברי ההסבר במחירון נאמר כי יש להוסיף או להפחית מהמחיר המופיע במחירון חצי אחוז לכל חודש שימוש שונה משבעה חודשים.  לדוגמא, אם מחיר המחירון של מאזדה 3 משומשת משנת 2008 במחירון נובמבר הוא 95 אלף שקל, והמכונית עלתה לכביש ביולי 2008 (כלומר ארבעה חודשים בשימוש), יש להוסיף למחירה הנקוב במחירון 2% - שהם 1,900 שקל.

רכבים שעלו לכביש החל  מינואר 2009, המחיר הבסיסי של רכבים שעלו לכביש, לא מבוסס עוד על מחירי אפריל 2009, אלא על מחיר בסיסי חדש שיקבע בינואר 2009. המחיר הזה יהיה הבסיס לחישוב החדש של ערך הרכב שלכם. תצטרכו רק לשים לב להערות שבחוברת, לכמה חודשי שימוש במכונית מותאם מחיר המחירון.  כאן צפוי שינוי מדי חודש במהלך השנה, כפי שהיה בשנה שעברה.

בנוסף, נראה שבמחירון החדש יינתן ביטוי קל להבדלי השנה הקלנדרית, גם אם מחירי החדשות משתנים בינואר לעומת דצמבר.  בכל מקרה, תוספת המחיר המרבית שתוכלו לקבל על מכונית מאותה שנת יצור, שעלתה לכביש בינואר 2009 לעומת כזו שעלתה בדצמבר 2008, יהיה שישה אחוזים, בהתאם לחודשי השימוש שלה יחסית למחיר המחירון של אותה שנה.

שיטת חצי האחוז תהיה תקפה לגבי מכוניות רק במהלך שלוש השנים הראשונות לחייהן. לאחר שלוש שנות שימוש אין משמעות לחודש בו עלתה המכונית לכביש, ומחיר המחירון למכוניות בנות שלוש שנים ומעלה יהיה אחיד.  המשמעות היא כי אם אתם רכשתם בדצמבר 2008 מכונית חדשה, לעומת חברכם שרוכש מכונית זהה באותו מחיר בינואר 2009, מחיר המחירון של המשומשת שלו בעוד שלוש שנים יהיה גבוה ממחיר המכונית שלכם.

כתבות ליסינג נוספות