קונים רכב ?! חוק מכירת רכב משומש

"חוק מכירת רכב משומש (זכות למידע וגילוי נאות). התשס"ח 2008". מעגן בסעיף 4 את הגילוי הנאות החל על "העוסק ברכב" (מי שמוכר או נותן שירות דרך עיסוק כמו ליסינג, כולל יצרן או סוחר רכב).  החוק מטיל על העוסקים בסחר רכב חובות מוגדרים, כולל החובה לכרות חוזה בכתב בין המוכר לרוכש הרכב. החוק הקיים מטיל על מוכר רכב - בין אם הוא אדם פרטי ובין אם הוא סוחר - את החובה לפעול בתום לב במהלך משא ומתן לקראת סגירת חוזה, ואסור לו להטעות את הקונה.  המוכר חייב ליידע את הקונה על ליקויים מהותיים הידועים לו ברכב, כגון בעיות בגיר או במנוע, פגיעה בשלדה מי היו הבעלים הקודמים של הרכב, מספר קילומטרים .

אם מוכר הרכב אינו אדם פרטי אלא סוחר רכבים, החוק החדש מחייב אותו לגלות לקונה את מקצועו. "עוסק ברכב" ייחשב כל אדם המוכר רכב שאינו של בן משפחתו מדרגה ראשונה, ואינו מופיע ברישיון הרכב כבעל הרכב - אלא אם הוכח אחרת.  עוסק ברכב שעבר על הוראות החוק צפוי לקנס גבוה. עוד קובע החוק כי החל משנת 2010, יחיבו מכוני הרישוי לדווח למשרד התחבורה על מספר הקילומטרים שעבר כל רכב המגיע לרישוי שנתי במכון.  המספר יירשם ברישיון הרכב שיישלח לביתו של בעל הרכב, דבר שייתן לקונה מידע מדויק על מספר הקילומטרים שהרכב עבר נכון לתאריך הטסט האחרון שלו.

החוק נועד למנוע - או לפחות לצמצם את האפשרויות של מוכר הרכב להערים על הקונה.

חוק מכירת הרכב המשומש מצטרף למספר פסקי דין שכבר ניתנו בנושא. לדוגמא, בפסק דין שניתן נקבע שאי-גילוי נאות של העובדה שברכב המשומש העומד למכירה קיימת פגיעה בשלדה, מהווה הפרת חובת גילו החלה על המוכר, ומכאן שמדובר בהטעיה מהותית.

בכל מקרה, אנחנו ממליצים שלא להסתמך רק על החוק.  כשאתם הולכים לקנות רכב, מאדם פרטי או מסוחר, דאגו לערוך עם המוכר הסכם בכתב או זיכרון דברים - עוד לפני שלקחתם את הרכב לבדיקה. ציינו גם שאם הבדיקה תגלה פרטים וליקויים רציניים שלא נמסרו לכם מראש, העסקה בטלה והמוכר ישא בעלות שלה.

כתבות ליסינג נוספות