שווי שימוש רכב - שאלות ותשובות

שאלה: מהו בעצם שווי שימוש?
תשובה: רשויות המס מתייחסות להטבה שבקבלת רכב עבודה צמוד, כהטבה החייבת במס. שווי שימוש זהו סכום כסף, הנזקף לשכרו של העובד המקבל רכב, לצורך חישוב המס בגין הפרטיים אותה ההטבה.

שאלה: שווי השימוש חזר לכותרות. האם יש חידושים בנושא?
תשובה: הרפורמה במיסוי כלי רכב צמודים, המכונה "השיטה הליניארית של זקיפת שווי שימוש ברכב", נכנסה לתוקף ב-1.1.2010. לפני הרפורמה, נקבע שווי השימוש ברכב בהתאם לקבוצות מחיר, ואילו לאחר יישומה חושב שווי השימוש כאחוז מתוך מחיר הרכב. החל מיום ה-1.1.2011 נקבע כי שיעור שווי השימוש ברכב יעמוד על 2.48% ממחיר הרכב לצרכן.

שאלה: מדוע בוצעה רפורמה באופן חישוב שווי השימוש?
תשובה: הרפורמה בשווי השימוש הינה אחד התוצרים של המלצות הוועדה ל"מיסוי ירוק", אשר קבעה מכלול צעדים, שמטרתם הפחתת זיהום האוויר מכלי רכב באמצעות תמריצי מס. כמו כן, הרפורמה בשווי השימוש נועדה לסייע בצמצום עיוותים בענף הרכב שנוצרו במהלך השנים ומתוך מטרה להגדיל את התחרות בשוק הרכב. מדרגות המס שהיו נהוגות בעבר גרמו למחירים אחרים של דגמי רכב שונים בהתאם לגובה המדרגות. שווי שימוש ליניארי אמור היה לאפשר מחירים שונים שאינם כבולים למדרגות מס.

שאלה: האם ישנן הטבות בזקיפת שווי השימוש במקרה של רכב היברידי או חשמלי?
תשובה: כן, ישנה הטבה. הזקיפה אמנם תיקבע בשיטה דומה לזו של רכב רגיל, אולם מסכום הזקיפה יופחת סכום קבוע של כ-500 שקל לחודש ברכבים היברידים. והפחתה של 1,000 ש"ח בחודש ברכבים היברידיים פלאג אין וברכבים חשמליים.

שאלה: האם חל שינוי במס בנוגע לרכב שכבר נמצא אצלי בשימוש?
תשובה: תלוי באיזו שנה נרכש הרכב. זקיפת שווי השימוש לכלי רכב שנרכשו עד סוף 2009 ממשיכה להתבצע בהתאם לשיטת קבוצות המחיר, אשר הייתה נהוגה בזמן העסקה. כלי רכב שנרכשו החל מ- 1 בינואר 2010, ישלמו כעת סכום אחיד של 2.48% ממחיר הרכב לצרכן, בהתאם לרפורמה החדשה, ולא לפי קבוצות מחיר.

שאלה: האם זקיפת שווי השימוש תהיה נמוכה יותר כשמדובר ברכב משומש?
תשובה: לא. זקיפת שווי השימוש תיקבע בהתאם למחיר של רכב חדש.

שאלה: האם תמריצי המיסוי הירוק יחולו גם על אופנועים?
תשובה: תמריצי המס לא יחולו על קניית אופנועים. עם זאת, תחול על יבואני האופנועים ועל עמדות המכירה של אופנועים חובת פרסום נתוני צריכת דלק ודרגת הזיהום בעת פרסום מפרט כלי הרכב הדו-גלגלי.

שאלה: האם יש תקרת מחיר לחישוב שווי שימוש של כלי רכב?
תשובה: כן. תקרת מחיר המחירון לעניין חישוב שווי השימוש הינה 506,040 שקל.

כתבות ליסינג נוספות