שווי שימוש - רפורמה במיסוי

שינוי שיטת חישוב העלויות למיסוי רכב צמוד

בינואר 2010 תחל הרפורמה בשיטת המיסוי של רכבים צמודים ממקום העבודה. במועד זה תתחיל השיטה הישנה לחישוב באמצעות " קבוצות רישוי" לפנות מקומה בהדרגה לשיטת חישוב ליניארית, שבה יתבסס שווי השימוש ברכב על מחיר המחירון שלו.
אז בואו נעשה סדר ונתחיל מההתחלה.

שווי שימוש רכב - למה מתכוונים?

מי שמקום העבודה שלו מעניק לו הטבה של מכונית צמודה (זוהי הטבה כי משתמשים במכונית גם לאחר שעות העבודה) ראה בוודאי את הסעיף "שווי שימוש" בתלוש השכר שלו. "שווי שימוש" הוא סכום כספי המבטא את ערך הרכב הצמוד במונחי הכנסה, כלומר, מהי תוספת ההכנסה, השקולה לקבלת הרכב הצמוד. סכום זה מצטרף לסכום הברוטו ומגדיל בהתאם את התשלום החייב במס.

ההבדלים בין שווי שימוש לפי קבוצת רישוי לבין שווי שימוש בשיטה הליניארית

עד כה חושב שווי השימוש ברכב לפי "שיטת הקבוצות". כל מכונית פרטית או מסחרית עד משקל שלושה טון וחצי, סווגה לאחת מ-7 קבוצות מחיר. גם אם היו פערי מחיר בתוך הקבוצה, נקבע לה תעריף קבוע ואחיד. בשיטה הליניארית שתונהג בשנה הבאה תתבטל מסגרת המחירים הקבועה, ושווי השימוש יחושב לפי שיעור קבוע ממחיר הקנייה של המכונית החדשה.

עבור כל מכונית כולל האבזור שלה, יחושב ערכה באופן פרטני, ומחיר המחירון שלה  יעודכן פעם בשנה על פי ממוצע המחירים שלה במהלך השנה הקודמת. חשוב לדעת, ששיטת החישוב החדשה תופעל אך ורק לגבי כלי רכב חדשים שיירשמו לראשונה מיום 1.1.2010 ואילך.

שווי ערך של מכוניות בציי רכב של חברות שלגביהן כבר מופעלים חוזי ליסינג (בד"כ ל-3 שנים) בין חברות ליסינג למעסיקים וביניהם לבין העובדים, יחושבו עדיין לפי שיטת הקבוצות הישנה.

מי מרוויח ומי מפסיד מהשינוי?

מסתמן, כי קבוצת הרישוי שתיפגע ביותר משינוי השיטה היא קבוצת רישוי 2. למשל מכוניות שכיום מחירן הוא 110,000 ₪ ושווי השימוש שלהן   1,860 ₪. בשנת 2010 השווי לפי השיטה הישנה  יהיה  2,330 ₪, ובשיטה החדשה -  2,410 ₪. לפי נתונים של הרשות עצמה, 70% מהמכוניות שנוסעות בכבישי הארץ הן מקבוצת השימוש הזאת. אוכלוסיית עובדי החברות הנהנים ממכוניות אלה, היא הגדולה בישראל (מאזדה 3, טויוטה קורולה).

מנהלים המחזיקים במכוניות שמחירן בין 140,000 - 150,000 ש"ח (קבוצת רישוי 4) מרוויחים הכי הרבה מהשינוי. על מכונית חדשה מסוג מאזדה 6 ששווי השימוש שלה היום 3,760 ש"ח ישלם מנהל בחברה בינואר 2010 מס בשווי 3,482 ש"ח בלבד. גם נהגי מכוניות זולות מקבוצת רישוי 1 ומקבוצת רישוי 2 ירוויחו מהשינוי.  בקבוצת רישוי מס' 3 השינוי הוא לא משמעותי.

האם ישתנה שווי השימוש גם במכוניות משומשות ?

לא. שווי השימוש לפי שיטת הקבוצות יישאר בעינו עבור מכוניות שעלו על הכביש לפני 2010. כלומר, כל מי שיחתום עד סוף דצמבר 2009 חוזה למכונית ליסינג, יוכל לדעת במדויק מה יהיה גובה השימוש שלו עד סוף 2012 (אם החוזה ל-3 שנים).

מה מסתמן בשטח?

בחברות הגדולות ניכרת כבר תסיסה מסוימת בקרב מחזיקי רכב צמוד. רבים מגישים בקשות להחליף את רכביהם לפני ינואר 2010. אלה המחזיקים במכוניות משפחתיות (קבוצת רישוי 2) מבקשים להחליף לרכבים זולים שלא ייקרו את הוצאותיהם בשנה הבאה. לעומת זאת קיימים אחרים, המבקשים דווקא להחליף את מכוניתם הצמודה בחדשה מאותו סוג, שכן אם יקבלו אותה בינואר, יפחתו העלויות שלהם בעבורה (יגדל שכר הנטו). בנוסף, שכירים רבים מחפשים אלטרנטיבות אחרות כמו ליסינג פרטי ומעדיפים לרכוש את הרכב באופן עצמאי במקום דרך מקום העבודה.

תופעה נוספת היא, שנהגים מקבוצת הרכב השנייה חותמים מבעוד מועד על חידוש חוזה הליסינג שלהם עד לסוף שנת 2010, כדי לקבע לשנה נוספת את החיוב בשיטה הקודמת. אפשרות נוספת  היא להאריך את חוזי הליסינג  ל-4 שנים במקום ל-3, כפי שהיה מקובל עד כה.

כתבות ליסינג נוספות