המסמכים הנדרשים לפני ביצוע עסקת ליסינג

עסקת ליסינג היא עסקה כלכלית לכל דבר לכן יש להציג למחלקת החיתום של חברתנו מספר מסמכים. בליסקאר אישור עסקת הליסינג ללקוחות הינו מהיר.

אילו מסמכים יש להציג לשם ביצוע עיסקת ליסינג?

מעוניינים ברכב ליסינג לעסק?

- לחברות ולקוחות מוסדיים:
4 דוחות מע"מ אחרונים.
4 דוחות ניכוי עובדים (טופס 102) אחרונים.
דפי חשבון בנק - 3 חודשים אחרונים.

- תעודת התאגדות:
פרוטוקול מורשי חתימה בחברה.
אישור בעלי מניות בחברה.
צילום ת.ז. של מורשי חתימה
טופס בקשת אשראי (ימולא יחד עם מנהל לקוחות).

לעוסק מורשה:
4 דוחות מע"מ אחרונים.
דפי חשבון בנק - 4 חודשים אחרונים.
צילום ת.ז
טופס בקשת אשראי (ימולא יחד עם מנהל לקוחות).

מחפשים עיסקת ליסינג פרטי? 

לשכיר/לקוח פרטי:
4 תלושי שכר מעודכנים.
דפי חשבון בנק - 4 חודשים אחרונים.
צילום ת.ז
טופס בקשת אשראי (ימולא יחד עם מנהל לקוחות). 

 

לעיתים מחלקת החיצום תבקש לראות גם דוח מבוקר של השנה החולפת בעיקר בעסקאות של עמותות, מימון ציוד ומשאיות ועוד.

מנהלי הלקוחות של ליסקאר עומדים לרשותך בכל שאלה בטלפון 3900*
או באמצעות פניה בטופס צור קשר.

 

* אי עמידה בתשלומים עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצל"פ

כתבות ליסינג נוספות