מסמכים לעסקת ליסינג

עסקת ליסינג היא עסקה כלכלית לכל דבר לכן יש להציג למחלקת החיתום של חברתנו מספר מסמכים. בליסקאר אישור עסקת הליסינג ללקוחות הינו מהיר. המסמכים שיש לשלוח לשם ביצוע העסקה:

- לחברות ולקוחות מוסדיים:
4 דוחות מע"מ אחרונים.
4 דוחות ניכוי עובדים (טופס 102) אחרונים.
דפי חשבון בנק - 3 חודשים אחרונים.

- תעודת התאגדות:
פרוטוקול מורשי חתימה בחברה.
אישור בעלי מניות בחברה.
צילום ת.ז. של מורשי חתימה
טופס בקשת אשראי (ימולא יחד עם מנהל לקוחות).

לעוסק מורשה:
4 דוחות מע"מ אחרונים.
דפי חשבון בנק - 4 חודשים אחרונים.
צילום ת.ז
טופס בקשת אשראי (ימולא יחד עם מנהל לקוחות).

לשכיר/לקוח פרטי:
4 תלושי שכר מעודכנים.
דפי חשבון בנק - 4 חודשים אחרונים.
צילום ת.ז
טופס בקשת אשראי (ימולא יחד עם מנהל לקוחות). 

מנהלי הלקוחות של ליסקאר עומדים לרשותך בכל שאלה בטלפון 3900*
או באמצעות פניה בטופס צור קשר.

© כל הזכויות שמורות לליסקאר בע"מ 2020