מילון המונחים של תחום הליסינג

כולם מדברים על ליסינג. חברות רבות מבצעות עסקאות ליסינג ואלפי נהגים נוסעים ברכבים מליסינג, אבל לא תמיד כל המונחים ברורים. ליסקאר ריכזה עבורכם את המונחים המרכזיים בעולם הליסינג.

ליסינג

ליסינג, הנקרא בעברית גם שכר מכר או חכירה, הוא שיטת מימון לרכישת ציוד. השיטה מוכרת לציבור הרחב בזכות השימוש בה למתן רכב צמוד לעובדים, אך היא קיימת גם לציוד אחר.

 השימוש בליסינג נעשה בענף הרכב כאשר החברה מעוניינת לשכור רכבים מבלי לשלם את מלוא המחיר של הרכב, אלא באמצעות תשלום חודשי קבוע לחברת הליסינג.
בתום תקופת ההחכרה, החברה יכולה להחליט האם לרכוש את הרכב מחברת הליסינג או להחזירו.

ישנם מספר סוגים של ליסינג. שני הסוגים העיקריים הם ליסינג מימוני וליסינג תפעולי.

ליסינג מימוני

ליסינג מימוני הוא מעין הלוואה לצורך רכישת רכב לתקופה של 45 עד 60 חודשים. בשיטה זו, חברת הליסינג מאפשרת ללקוח קבלת מימון לרכישת רכב חדש באמצעות העמדת הלוואה, הכוללת את שווי הרכב וריבית על העסקה.
הרכב רשום על שם חברת הליסינג, אולם בתום תקופת העסקה קיימת בפני הלקוח אפשרות לרכוש את הרכב מחברת הליסינג במחיר הזדמנותי ולהעבירה על שמו, או להתקדם לעסקה נוספת.
לרוב עסקת הליסינג המימוני מורכבת משלושה חלקים: מקדמה בתחילת תקופה, תשלום חודשי קבוע למשך חודשי העסקה ואופציית רכישה הזדמנותית בתום תקופת העסקה.

ליסינג תפעולי

ליסינג תפעולי הוא השכרת רכב לטווח ארוך (לרוב 3 שנים), הכוללת שירותים נלווים במסגרת התשלום החודשי. במהלך תקופת ההשכרה, חברת הליסינג מעניקה שירותי אחזקת רכב הכוללים: טיפולים, תיקונים, ביטוח, תחזוקה ועוד.
בתום תקופת ההשכרה הרכב חוזר אל חברת הליסינג.

קבוצת רישוי

כל הרכבים בישראל מקוטלגים לפי קבוצות רישוי וזאת עפ"י מחירן. לפי קבוצת רישוי נקבע מחיר אגרת הרישוי וכן נקבע שווי השימוש של העובד נוספים ברכב לצרכי מס. בישראל קיימות 8 קבוצות רישוי על פי המדרג הבא:

קבוצה 1: עד 101,000 ₪
קבוצה 2: מ-101,001 ₪ עד 122,000 ₪
קבוצה 3: מ-122,001 ₪ עד 144,000 ₪
קבוצה 4: מ-144,001 ₪ עד 162,000 ₪
קבוצה 5: מ-162,001 ₪ עד 210,000 ₪
קבוצה 6: מ-210,001 ₪ עד 299,000 ₪
קבוצה 7: מ-299,001 ₪ ומעלה
קבוצה 8: מעל 3500 ק"ג (לא נזקף שווי שימוש)

שווי שימוש

כאשר עובד מקבל ממעסיקו רכב צמוד, עליו לשלם מס בגין ההטבה שוות הכסף, אותה הוא מקבל, מאחר והרכב משמש גם לנסיעות, שאינן במסגרת העבודה. "שווי שימוש" הוא סכום כספי המבטא את ערך הרכב הצמוד במונחי הכנסה, כלומר, מהי תוספת ההכנסה, השקולה לקבלת הרכב הצמוד. סכום זה מצטרף לסכום הברוטו ומגדיל בהתאם את התשלום החייב במס.
עד 2010 חושב שווי השימוש ברכב לפי "שיטת הקבוצות". כל מכונית פרטית או מסחרית עד משקל שלושה טון וחצי, סווגה לאחת מ-7 קבוצות מחיר. גם אם היו פערי מחיר בתוך הקבוצה, נקבע לה תעריף קבוע ואחיד. בשיטה הליניארית המונהגת החל משנת 2010 תתבטל מסגרת המחירים הקבועה, ושווי השימוש יחושב לפי שיעור קבוע ממחיר הקנייה של המכונית החדשה.
קרא עוד בנושא זה במאמר שווי שימוש - רפורמה במיסוי.

ניהול ספרים

בליסינג תפעולי ניתן לקזז את החשבונית כהוצאה שוטפת לצרכי מס, כאשר כל ההוצאה תהייה מוכרת במידה והעובד משלם שווי שימוש. עד לינואר 2008 היו מקזזים את כל ההוצאות רק מעבר ל - 9,900 הק"מ הראשונים בכל שנה, אך לא עוד.
בליסינג מימוני על החברה לבחור האם לקזז את חשבונית השכירות המימונית כהוצאה שוטפת או כרכוש קבוע, עם פחת והוצאות ריבית.

* אי עמידה בתשלומים עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצל"פ

כתבות ליסינג נוספות