רכב לעסק: רכב פרטי או רכב מסחרי?

בעלי עסקים קטנים ובינוניים מתלבטים לא אחת בעת קניית רכב לעסק: האם לקנות רכב פרטי או רכב מסחרי? על אילו סוגי כלי רכב ניתן לקבל את המע"מ בחזרה? איזה רכב יאפשר לנו לקבל את מירב הטבות המס? מה משמעות ההכרה בהוצאות לגבי רכב הנוסע 10,000 ק"מ בשנה או 50,000 ק"מ בשנה? האם ליסינג לעסקים משתלם? מהו ההבדל מבחינת מיסוי בין קנייה לבין ליסינג?

קניית רכב - בבואנו לרכוש רכב לעסק אנו צריכים לדעת כי לא על כל רכב ניתן לקבל החזר מע"מ ורצוי מאוד לבדוק האם הרכב שאותו אנו עומדים לרכוש נחשב פרטי או מסחרי על פי תקנות מע"מ (רשימה מעודכנת של כלי הרכב המופיעים בתקנה ניתן למצוא באתר הרשות למיסים).  ככלל, לא ניתן לקבל מע"מ על כלי רכב פרטיים, וואנים יוקרתיים ורכבי שטח.  ניתן לקזז מע"מ על רכבי שטח רק אם הם מועסקים דרך קבע בתנאי שדה או בחצרות מפעלים.  כמו כן ניתן לקזז מע"מ ברכישה בעסק שעיסוקו מכירת רכב או השכרת רכב, רכב לימוד נהיגה, רכב שעיסוקו הסעת נוסעים ורכב המיועד אך ורק לטיולי שטח.

קיזוז מע"מ מההוצאות - מרכב מסחרי, המשמש לצורכי העסק באופן מלא, ניתן לקזז את מלוא מס התשומות.  ברכב שההוצאות שלו מעורבות, כלומר המשמש לצרכים פרטיים ולצורכי העסק, נבדק היחס בין השימוש הפרטי לבין השימוש העסקי, אם ניתן לקבוע את היחס, ינוכה מס תשומות על פי היחס המחושב. אם לא ניתן לקבוע את היחס.  נעשית החלוקה הבאה: אם עיקר השימוש ברכב הוא לצרכים עסקיים, ינוכו שני שלישים ממס התשומות.  עם עיקר השימוש הוא לצרכים פרטיים, ינוכה רבע ממס התשומות.

רכב מהשכרה ומליסינג - אם מדובר ברכב שלא ניתן לקזז את המע"מ על רכישתו, הרי שלא ניתן לקזז את המע"מ על מרכיב השכירות בחשבונית אלא רק על הרכיבים השוטפים, כמו תיקונים וטיפולים אם מדובר ב ליסינג תפעולי מלא.  אם ניתן לנכות את מס התשומות ברכישה, הרי שניתן לקזז את מס התשומות על עסקת ההשכרה בכפוף לאחוזי החלק הפרטי והעסקי (מלא, יחסי, שני שלישים או רבע כפי שהוסבר לעיל).  בהשכרה לגבי כלי רכב מעל 3,500 ק"ג תותר במלואה.

שווי שימוש - במקרים שבהם המעביד מאפשר לעובד להשתמש ברכב החברה, מס הכנסה רואה בכך הטבת שכר, הניתנת לעובד ומעריך אותה בשווי כספי על פי סוג הרכב.  בתקנות התעבורה נקבעה לכל רכב קבוצת מחיר והיא מוטבעת על רישיון הרכב.  מס הכנסה משתמש בקביעה זו לצורך קביעת הסכום שיש להוסיף לחישוב המס של העובד.  סכום זה מתווסף למשכורת ברוטו לצורך חישוב המס של העובד.

בשנת 2008 נכנסו לתוקף עדכונים לתקנות מס הכנסה בדבר ניכוי הוצאות רכב.

בתקנות החדשות תוקנה הגדרת רכב ונוספה הגדרת "רכב תפעולי":

"רכב" - רכב שמשקלו עד 3.5 טון כולל אופנוע מעל 34 סמ"ק.

"רכב תפעולי" - רכב שהתקיים בו אחד מאלה:

א. רכב ביטחון כהגדרתו בתקנות התעבורה.

ב. הרכב לא הועמד לרשות עובד כלשהו, הוא משמש רק לצרכי המעביד או העסק, מקום עיסוק המעביד או בעל העסק איננו בבית מגוריו ובתום שעות העבודה הרכב אינו יוצא מחוץ למקום העיסוק.

הוצאות הרכב יוכרו כדלקמן:

א. רכב לא צמוד: תוכרנה הוצאות בגובה הוצאות הרכב בניכוי סכום שווי השימוש לפי תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), התשמ"ז - 1987 או 45% מסך הוצאות הרכב (לפי ההוצאה הגבוהה מבניהם).

ב. רכב צמוד: הוצאות בגין רכב צמוד (שנזקף בגינו שווי שימוש לעובד) תוכרנה במלואן. אין צורך לשלם בגינן למס הכנסה מקדמות בשל הוצאות עודפות.

ג. הוצאות רכב תפעולי יוכרו במלואן.

 

* אי עמידה בתשלומים עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצל"פ

כתבות ליסינג נוספות